Avocette

Contact

RSPB (lead partner)

Sarah Green
The RSPB, Eastern England Regional Office
Stalham House, 65 Thorpe Road
Norwich
Norfolk, NR1 1UD
UK
Tel: +44 (0) 1603 660 066
Fax: +44 (0) 1603 660 088
 

Provincie West-Vlaanderen

Wim de Roo
Provincie West-Vlaanderen
dienst MiNaWA, sectie NME, bureau 3.19
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
Tel: +32 (0)50 403 596
Fax: +32 (0)50 403 403

Provincie Zeeland

Thecla Westerhof
Provincie Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water
Afdeling Gebiedsontwikkeling
Postbus 165
4330 AD Middelburg
Tel: +31 (0)118 631 928
Tel: +31 (0)117 377 140 (mercredi)
Fax: +31 (0)118 634 756
Fax: +31 (0)117 377 129 (mercredi)
 

Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen

Lodewijk Vormer
Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen
Postbus 341
3100 AH Schiedam
Tel: +31 (0)10 298 1551
Fax: + 31 (0)10 298 1020
 

Vous êtes ici

Partners