CO2 reductie door nieuw project CaRe-Lands

Grevelingen en Biesbosch werken samen in nieuw Europees project

Schiedam, 30 april 2014

Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen en Parkschap Nationaal Park De Biesbosch starten samen met drie Vlaamse en twee Engelse partners het project CaRe-Lands. In dit project wordt gezocht naar nieuwe vormen van energiewinning en het terugdringen van CO2. Zij delen de kennis die ze in eerdere Europese projecten hebben opgedaan met elkaar en bespreken de kansen voor toekomstige samenwerkingsprojecten.

Het gaat enerzijds om het winnen van nieuwe energie uit restproducten van de natuur (biomassa) zoals hout en hooi, en om innovatieve oplossingen voor opslag en transport hiervan. Anderzijds gaat het om vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door het duurzamer maken van machines en middelen en door bewustwording van bezoekers aan natuurgebieden. De partners willen lokale bedrijven betrekken bij het project en beschouwen energieproductie in beschermde landschappen als verdienmode. Hierdoor hopen zij de banden tussen bedrijven en hun omgeving te versterken en nieuwe inkomstenbronnen aan te boren om het beschermde gebied in stand te houden.

Het project draagt de naam CaRe-Lands en is een zogenaamd clusterproject in het Europese Interreg IV A 2 Zeeën programma. De eerste fase van het project draait om het delen van kennis uit eerdere projecten. Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen is hoofdpartner van het project en neemt ook deel aan het project Natura People. De Biesbosch rondde vorig jaar het project STEP af. De tweede fase, die nog moet worden goedgekeurd, is gericht op de toekomst. Uiteindelijk moet het project leiden tot actieplannen om CO2 reductie te bewerkstelligen en te komen tot innovatieve oplossingen voor hernieuwbare energie. De partners hopen dat hieruit uitgewerkte projectideeën voor toekomstige Europese projecten voortvloeien.

Zie bijgaand factscheet voor meer details over het project.

U bent hier

Partners