Minsmere

De Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)

De RSPB komt op voor de belangen van vogels en van de natuur in het algemeen en wil het hoofd bieden aan bedreigingen van natuur en milieu. Met meer dan één miljoen leden is de RSPB de grootste natuurbeschermingsorganisatie in Europa. Natuur en milieu staan op allerlei manieren onder druk. Het natuurbeschermingswerk richt zich met name op die soorten en leefomgevingen die het meest worden bedreigd.
 
De volgende diepgewortelde overtuigingen liggen ten grondslag aan de activiteiten van de RSPB:
  • Vogels en de natuur in het algemeen vormen een verrijking van ons bestaan.
  • De gezondheid van vogelpopulaties vormt een indicator voor de toestand van de aarde, waar het voortbestaan van de mens van afhangt.
  • Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor bescherming van de natuur.

Minsmere
Minsmere is het paradepaardje onder de RSPB-locaties. In Minsmere, een gebied langs de kust van het graafschap Suffolk, beleven gezinnen en vogelaars een fantastisch dagje uit. Natuurpaden voeren de wandelaar door verschillende leefomgevingen, waarin bijzondere diersoorten voorkomen als de kluut, de baardmees, het konikpaard, de roerdomp, de otter, het heideblauwtje, de bruine kiekendief en de nachtegaal. Het hele jaar door vinden er activiteiten plaats. Routegidsjes en rugzakken voor avontuurlijke wandelingen met kinderen zijn eveneens verkrijgbaar.
 
Ambitie
Natura People biedt een unieke mogelijkheid voor de RSPB om met soortgelijke organisatie in Europa te gaan samenwerken. Samen kunnen natuurbeschermingsorganisaties veel meer bereiken dan alleen, want vogels en natuur trekken zich niets van grenzen aan. Om de natuur te beschermen moet de RSPB gezamenlijk met partnerorganisaties gaan werken aan een gezonde, productieve leefomgeving waarin zowel zeldzame als meer algemene soorten goed kunnen gedijen.
 
Activiteiten
  • Economisch onderzoek Natura People streeft naar verbetering van de economische kennis van partners, Natura 2000-locatiebeheerders en lokale beleidsmakers zoals politici en natuurbeschermers, om zo tot een weloverwogen besluitvorming te komen over het beheer van de natuurlijke omgeving en het natuurlijk erfgoed.
  • Herontwikkeling van Minsmere – De RSPB werkt aan de verbetering van de bezoekersomgeving in Minsmere, door het gebied toegankelijker te maken voor lichamelijk gehandicapten, gezinnen, schoolkinderen en vogelaars.

U bent hier

Partners