De uitvoering van Waterdunen gaat verder

Waterdunen gaat verder van start. Want met uitzondering van een klein perceel zijn alle gronden voor Waterdunen door de Provincie Zeeland aangekocht. Daarnaast is het Inpassingsplan met de uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar onherroepelijk geworden. De uitvoering gebeurt in fasen. Het grote werk, zoals de kustversterking en de aanleg van de getijdenduiker, start april 2013. Wat we dit jaar gaan doen, lees je hier.

Sloop van voormalige camping Napoleonhoeve
De camping wordt gesaneerd om plaats te maken voor de kustversterking. Op deze plek komt een nieuw breed duingebied en de bestaande dijk krijgt een extra verzwaring.

Munitieonderzoek
In november 2012 start het munitieonderzoek. Alle aangekochte percelen worden onderzocht op munitie. Hoe gaat zo'n onderzoek in zijn werk? Er rijdt een quad met een karretje met sensoren over de percelen. De sensoren zijn ingesteld op een detectie tot ruim 4 meter diep en zoeken naar ijzerobjecten in de bodem. Als de percelen vrij worden gegeven van munitie, kunnen zij worden uitgegraven. Naar verwachting starten deze graafwerkzaamheden in het voorjaar van 2013.

Wat is 'Waterdunen' eigenlijk?
Waterdunen is een groot recreatie-natuurproject in West Zeeuws-Vlaanderen. Het geeft de regio de kans om de leefbaarheid op de lange termijn te waarborgen. Dit gebeurt door te investeren in economie, veiligheid en natuur. Concreet betekent dat werk en inkomen voor de bevolking, versterking van de kust en verhoging van de landschapskwaliteit. Alleen door een integrale aanpak en samenwerking met organisaties en de bevolking was deze kans mogelijk.

Waterdunen krijgt verschillende recreatievoorzieningen zoals een boulevard, een hotel, verschillende hoogwaardige recreatieverblijven, een duincamping, kleinschalige horeca en detailhandel en fiets-, wandel- en ruiterpaden. Daarnaast komt er 250 hectare nieuwe toegankelijke getijdennatuur. De kustversterking gebeurt door een extra dijkverzwaring en de aanleg van nieuwe brede duinen.

 

U bent hier

Partners