Disclaimer

De volgende termen en condities zijn van toepassing op de website van Natura People. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder wordt genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Deze internet site wordt u aangeboden door de RSPB, de provincie West-Vlaanderen, de provincie Zeeland en het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. De RSPB, de provincie West-Vlaanderen, de provincie Zeeland en het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen zijn niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. De opvattingen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de RSPB, de provincie West-Vlaanderen, de provincie Zeeland en het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen.

De RSPB, de provincie West-Vlaanderen, de provincie Zeeland en het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen behouden het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen, foto's en kaarten.

The document reflects the author's views. The INTERREG IVA 2 Seas Programme Authorities are not liable for any use that may be made of the information contained therein.

Copyrights
Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, foto's en programmatuur vanaf de homepage) rust auteursrecht. Dergelijk materiaal mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. U stemt in het vertoonde materiaal niet te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren of te circuleren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de RSPB, de provincie West-Vlaanderen, de provincie Zeeland en het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen. Via de e-mail kunt u contact opnemen met de RSPB, de provincie West-Vlaanderen, de provincie Zeeland en het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mail gebruik
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e-mails vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. De RSPB, de provincie West-Vlaanderen, de provincie Zeeland en het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen kunnen hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Geldende jurisdictie
Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is.

U bent hier

Partners