Minsmere

Economisch onderzoek

Natura People streeft naar verbetering van de economische kennis van partners, Natura 2000-locatiebeheerders en lokale beleidsmakers zoals politici en natuurbeschermers, om zo tot een weloverwogen besluitvorming te komen over het beheer van de natuurlijke omgeving en het natuurlijk erfgoed. Daartoe zal de RSPB het initiatief nemen bij de volgende taken:
 
  • Economisch model – een toolkit ter beoordeling van de economische, maatschappelijke en gezondheidsgerelateerde voordelen van natuurreservaten. Het model is bedoeld voor Natura 2000-locatiebeheerders en voor vrijwilligers om een economische waarde aan hun locaties te kunnen toekennen en te kijken naar de bijdrage die deze locaties leveren aan de lokale economie.
  • Casestudies voor partnerlocaties – met behulp van de toolkit worden voor iedere locatie casestudies ontwikkeld. Op basis daarvan kan een gedetailleerd rapport worden samengesteld om de plaats van natuurreservaten binnen de lokale economie te illustreren en aan te geven hoe deze gebieden de lokale economie kunnen stimuleren. 
  • Netwerklocaties of afzonderlijke locaties – een vergelijkende evaluatie van de relatieve economische waarde van de Natura 2000-netwerklocaties en de afzonderlijke Natura 2000-locaties. Dit is een nevenactiviteit van de casestudies.
  • Verspreiding van resultaten – in de 2 Seas-regio (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland) zal een reeks seminars worden gehouden waar de bevindingen van het economisch onderzoek worden gepresenteerd en besproken. Deze seminars staan open voor Natura 2000-locatiemanagers, economen en iedereen die geïnteresseerd is in natuurbehoud.

U bent hier

Partners