Minsmere

Herontwikkeling van Minsmere

De RSPB werkt aan de verbetering van de bezoekersomgeving in Minsmere door het gebied toegankelijker te maken voor lichamelijk gehandicapten, gezinnen, schoolkinderen en vogelaars. Daartoe zal de infrastructuur van de locatie worden verbeterd, met name op de volgende punten:
 
  • Ontwikkeling van een ontdekkingszone voor gezinnen – deze omvat een educatieve faciliteit voor kinderen, een spotterstation, een vogeltrekspel en speeltunnels.
  • Ontwikkeling van een programma voor levenslang leren en interpreteren – bedoeld om het enthousiasme en de betrokkenheid van bezoekers uit alle leeftijdsgroepen voor de locatie en de daar voorkomende natuur te blijven bevorderen.
  • Een nieuwe observatiehut – volledig toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens en nog dieper in het riet geplaatst, voor een grandioos uitzicht op jagende roerdompen, kluten en otters.
  • Verbeterd parkeerterrein – egalisering van het terrein en een indeling met grotere parkeervakken, waardoor het in- en uitrijden worden vergemakkelijkt.
  • Verbeterde wegwijzers en informatieborden – om bezoekers meer inzicht te verschaffen in de rijke geschiedenis en soortenrijkdom van de locatie.
 
Met deze verbeteringen is een begin gemaakt in augustus 2011. Voorjaar 2012 zal het werk zijn afgerond.
 
Dankzij deze samenwerking zal het aantal vrijwilligers en bezoekers aan de locatie met 10% toenemen. Ook zal er worden gekeken naar nieuwe vormen van interactie met bezoekers, op basis van sociale media en andere nieuwe technologieën.

U bent hier

Partners