Natuureiland op het Grevelingenmeer

Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen

Het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen werd op 1 maart 1986 ingesteld met als doel “de behartiging van de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de Grevelingen”. Het Schap is een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin nemen deel de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de gemeenten Schouwen-Duiveland, Goedereede, Middelharnis, Dirksland en Oostflakkee.
 
De Grevelingen
De Grevelingen vormde vroeger met andere zeearmen, zoals het Haringvliet en de Oosterschelde, de uitmonding van de Rijn, Maas en Waal in de Noordzee. Het verschil tussen eb en vloed bedroeg zo’n 2,5 meter. Op 1 februari 1953 braken tijdens een zware storm de dijken in Zuidwest Nederland. Grote delen van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee kwamen onder water te staan.
 
Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen is het Deltaplan uitgevoerd. In dit kader werd de Grevelingendam aangelegd (gereed in 1965) en werd in mei 1971 het Grevelingenmeer van de Noordzee afgesloten door de aanleg van de Brouwersdam.
In de periode na 1971 is het gebied met geld van de rijksoverheid ingericht tot het prachtige natuur- en recreatiegebied dat het nu is. Sinds 1978 staat het Grevelingenmeer weer in verbinding met de Noordzee door middel van een sluis in de Brouwersdam. Hierdoor wordt het water in de Grevelingen permanent ververst met zout Noordzeewater.
Het Grevelingenmeer heeft een totale oppervlakte van 11.000 hectare water, waarvan 4.000 hectare minder dan 1,50 meter diep is. Daarnaast is door het wegvallen van het getij ongeveer 3.000 hectare land permanent droog gevallen. Dit land is grotendeels natuurgebied geworden. Vooral langs de beide dammen is ± 300 hectare land ingericht als recreatiegebied.
 
Ambities
Het Grevelingenmeer is één van de mooiste en schoonste zoutwatermeren van Europa. De afdamming bracht veiligheid, wonderschone natuur en een plezierig recreatiegebied. Afdamming betekende helaas ook een ecologisch gevaar. Door het stilstaande water gaat de waterkwaliteit langzaam achteruit. Ook kan het gebied een economische impuls gebruiken.
Een brede coalitie van stakeholders (natuurorganisaties, water- en gebiedsbeheerders, recreatie- en energieondernemers) presenteerde in 2006 ideeën die de toekomst van de Grevelingen zeker moeten stellen. Onder de titel ‘Zicht op de Grevelingen’ schetsten zij hoe natuurgerichte recreatie, ecologie en energiewinning hand in hand gaan en elkaar zelfs versterken. De economie van de streek krijgt een flinke impuls en biedt werkgelegenheid in de regio.
Meer natuur maakt het gebied aantrekkelijker voor recreatie. Door duurzame energieprojecten te combineren met recreatievoorzieningen ontstaan tal van verrassende mogelijkheden. Het meest in het oogspringende voorstel is het terugbrengen van getij in de Grevelingen middels een doorlaat in de Brouwersdam.
Binnen het uitvoeringsprogramma voor Zicht op de Grevelingen is tevens grensoverschrijdende samenwerking gezocht via/door te participeren in het Natura People-project. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring levert het een bijdrage aan de verwezenlijking van verschillende projecten die bijdragen aan de doelstellingen van Zicht op de Grevelingen.
 
Activiteiten
De activiteiten binnen het Natura People-project leveren een bijdrage aan de volgende projecten:
  • Rondje Grevelingen – een recreatieve attractie annex marketingconcept, waarbij routestructuren rond de Grevelingen met elkaar verbonden worden.
  • Virtuele 3D Wereld – een virtuele wereld van de Grevelingen om het gebied ook via de computer te kunnen beleven.
  • Informatie en inspiratie – een netwerk van informatie en inspiratie rond de Grevelingen.
 
Meer informatie over de ontwikkelingen in de Grevelingen vindt u op www.toekomstgrevelingen.nl

U bent hier

Partners