Bergeenden

 

 

Over Natura People

Natura People ontwikkelt een grensoverschrijdend kader voor het duurzame beheer van Natura 2000-locaties. Daartoe worden deze locaties geïntegreerd binnen de agrarische economie en lokale economieën, en op beleidsagenda’s gezet.
 
Om dit te kunnen realiseren werken de partners aan de volgende doelstellingen:
 
 • Onderzoek gericht op het ontwikkelen van een economisch model en casestudies om de economische waarde van Natura 2000-locaties aan te tonen.
 • Beleidsmakers beïnvloeden en betrekken bij de ondersteuning van duurzame ontwikkeling en de natuurlijke omgeving.
 • Ontwikkeling van een grensoverschrijdend netwerk van vrijwilligers en bezoekers om informatie over gespotte vogels en ervaringen te delen en enthousiasme voor de partnerlocaties te kweken.
 • Integratie van Natura 2000-locaties binnen lokale economieën door lokale bedrijven te betrekken en door samenwerking met de toeristische branche.
 • Ontwikkeling van innovatieve betrokkenheidstrategieën om meer bezoekers en een breder publiek naar de locaties te trekken.
 • Het organiseren van seminars om bevindingen op het gebied van economisch onderzoek en betrokkenheid te bespreken en meer bekendheid te geven.
 • Een vogeltrekdatabase opzetten voor enthousiaste vogelspotters in de regio.
 • De bezoekerservaring op iedere partnerlocatie verbeteren door de faciliteiten, activiteiten en toegankelijkheid te verbeteren.
 • Streven naar het bereiken van 1.130.000 bezoekers over de gehele looptijd van het project.
 
Europese subsidie
Natura People wordt deels gefinancierd door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) middels het Grensoverschrijdend Samenwerkingsprogramma INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 2007-2013.
Dit programma bevordert de grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustregio’s van 4 lidstaten: Frankrijk (Nord-Pas de Calais), Engeland (zuidwesten, zuidoosten, oosten), België (Vlaanderen) en Nederland (zuidelijk kustgebied).
 
Projectpartners
De deelnemende partners in dit project zijn:
 • Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) (Verenigd Koninkrijk).
 • Provincie West-Vlaanderen (België).
 • Provincie Zeeland (Nederland).
 • Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen (Nederland).
De volgende natuurreservaten zullen van het Natura People-project profiteren: RSPB Minsmere (Verenigd Koninkrijk), Zwin (Vlaanderen, België), Waterdunen (Zeeland, Nederland) en de Grevelingen (Nederland).
 
Projectbudget
Het totale budget voor Natura People is € 4.522.973, waarin een subsidiebedrag ter grootte van € 2.261.486,50 van het EFRO is opgenomen.
 
Speerpunten
Het Programma omvat drie speerpunten plus een gezamenlijk speerpunt met het Operationeel Programma INTERREG IVA Frankrijk (Kanaal) – Engeland.

Speerpunt 1: Het creëren van een economisch concurrerende, aantrekkelijke en toegankelijke regio.
Speerpunt 2: Het bevorderen en verbeteren van een gezond en veilig milieu.
Speerpunt 3: Het verbeteren van de kwaliteit van leven.
Speerpunt 4: Gezamenlijk speerpunt met het Operationeel Programma Frankrijk (Kanaal) – Engeland.

Natura People richt zich rechtstreeks op speerpunt 2, door het bevorderen en verbeteren van een veilig en gezond milieu. Dit gebeurt door middel van het promoten, verbeteren en beheren van natuur, landschappen en natuurlijk erfgoed en van de relaties tussen stedelijke, halfstedelijke en landelijke gebieden. Daarnaast ondersteunt dit project het toerisme en bevordert het duurzaam toerisme (speerpunt 1), bevordert, verbetert en beschermt het gezamenlijk erfgoed en stimuleert het recreatieve activiteiten (speerpunt 3).

U bent hier

Partners