Waterdunen

Plan van aanpak permanent bezoekerscentrum

Op termijn zal een definitief bezoekerscentrum gebouwd en ingericht worden in het plangebied van Waterdunen zelf. In het kader van Natura People zal hiervoor een concreet plan worden opgesteld, zowel voor het ontwerp van het centrum als voor de exploitatiewijze ervan.

U bent hier

Partners