Vogelvluchtperspectief van het toekomstige Waterdunen

Expositie Waterdunen

De expositie is gevestigd in de grote Kerk in Groede. De kerk fungeert als tijdelijk bezoekerscentrum van Waterdunen. De expositie informeert bezoekers over het project Waterdunenen geeft een beleving van het toekomstige recreatie- natuurgebied. Bekijk ook de folder over de expositie Waterdunen.

vogelkijkdozen

 

Provincie Zeeland

De Provincie Zeeland vormt de bestuurslaag tussen gemeenten en rijksoverheid. In een gedualiseerd provinciebestuur heeft Provinciale Staten de rol van bestuurder én initiatiefnemer op hoofdlijnen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de rol van beleidsuitvoerder. Samen vormen zij met de Commissaris van de Koningin, het provinciebestuur.
Onderwerpen waar de Provincie zich mee bezighoudt zijn: natuur, landschap, ruimte, milieu, water, toerisme, recreatie, veiligheid, verkeer, vervoer, wonen, werken, zorg en samenleving.
 
Project Waterdunen
In de regio West Zeeuws-Vlaanderen wordt vanaf 2012 een groot natuur- en recreatiegebied aangelegd. Waterdunen zorgt voor nieuwe natuur, meer toerisme en voorzieningen in de regio. Ook is Waterdunen onderdeel van het kustversterkingsplan. Dit nieuwe natuurgebied is er straks voor iedereen. Voor mensen uit de streek, voor dagjesmensen en toeristen. Wat komt er straks in Waterdunen?
 • 400 recreatieverblijven (op 40 hectare) in nieuwe duinen en schorren.
 • Duincamping met 300 plaatsen (op 14 hectare).
 • Een hotel.
 • Een boulevard met kleinschalige horeca en detailhandel.
 • 250 hectare toegankelijke getijdennatuur (slikken en schorren) en recreatienatuur.
 • Bijbehorende aanpassingen van de wegen, paden en parkeervoorzieningen.
 
Ambities
Waterdunen heeft als doel de regio West Zeeuws-Vlaanderen een economische impuls te geven, de kustveiligheid op lange termijn te garanderen en de landschappelijke en natuurlijke waarden te vergroten. Het project wil een link leggen tussen natuur en de regionale economie door mensen bij de natuur te betrekken. Het maakt geen verschil of het nu toeristen, bewoners, kinderen, ouderen of lokale ondernemers zijn. Waterdunen is er voor iedereen. De ontwikkeling van nieuwe natuur in Waterdunen sluit aan bij de gestelde doelen van Natura People.
 
Activiteiten
Om de betrokkenheid bij Waterdunen te vergroten en draagvlak te creëren heeft de Provincie Zeeland onder andere de volgende middelen ingezet:
 • Expositie Waterdunen in tijdelijk bezoekerscentrum in de grote kerk in Groede.
 • Folder expositie Waterdunen.
 • DNA traject Waterdunen.
 • Moodboard Waterdunen.
 • Brochure Waterdunen (in de maak).
 • Plan van aanpak permanent bezoekerscentrum.
 
Alle vastgestelde plannen, rapporten en publicaties over Waterdunen vindt u op de website van Waterdunen op de pagina: www.waterdunen.com/nieuwsenpublicaties/publicaties/

U bent hier

Partners