Grevelingenmeer

Rondje Grevelingen

Doelstelling
Het Rondje Grevelingen is één van de projecten die voortvloeit uit het programma Zicht op de Grevelingen (ZOG). Het programma ZOG heeft als doel de regio een economische en ecologische impuls te geven. Het Rondje Grevelingen speelt in op de korte tot middellange termijnontwikkelingen. Één van de huidige knelpunten in de regio betreft de weinige samenhang in de huidige ontwikkelingen. Ondernemers focussen zich vooral op hun eigen onderneming en de recreant wordt nauwelijks uitgenodigd om meer van het gebied te ervaren/beleven. Het Rondje moet de verbindende schakel zijn die hierin verandering gaat brengen.
 
Het concept
Het Rondje Grevelingen is recreatieve attractie annex marketingconcept. Onder de noemer “Rondje Grevelingen” worden routestructuren rond de Grevelingen met elkaar verbonden zodat een tocht gemaakt kan worden rond het grootste zoutwatermeer van West-Europa. Dat rondje kan op allerlei manieren gemaakt worden: te voet, per fiets, per electroscooter, per rolstoel of op andere manieren. Het Rondje kan ook varend worden gemaakt: per zeilboot, sloep, plezierjacht, enz. De realisatie van het Rondje krijgt zichtbaar gestalte in het gebied doordat er een duidelijk begin- en eindpunt komt en door het plaatsen van herkenbare picknick- en schuilgelegenheden op regelmatige afstanden langs de lange oever van het Grevelingenmeer. Het rondje moet gezien worden als een kralenketting met diverse knooppunten en overstapplaatsen en met dwarsverbindingen en uitstapjes richting aantrekkelijke bestemmingen in de directe omgeving (zoals bijvoorbeeld de dorpen op de eilanden). Op basis van de routestructuur kunnen gericht voor de verschillende doelgroepen themarondjes worden gearrangeerd. Door de lokale ondernemers enthousiast te maken en zich aan het Rondje te laten verbinden kunnen er arrangementen en evenementen worden ontwikkeld. Het Rondje Grevelingen zal aan de recreant worden gecommuniceerd middels een website, folders en andere communicatiekanalen.

U bent hier

Partners